PROJEKTOVÁNÍ

Služby, které se vám budou hodit 

  • vytvoření architektonické studie
  • zpracování projektové dokumentace všech stupňů pro - územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby
  • spolupracujeme s ověřenými a zkušenými projektanty, abychom se vyhnuli zbytečným opakovaným "návštěvám" stavebního úřadu
  • kompletní inženýring - zajištění vyjádření dotčených orgánů (hasiči, správa sítí, příslušný stavební úřad), komunikace se stavebním úřadem, získání stavebního povolení / ohlášky, odstranění / změnu užívání stavby atd. 
  • příprava rozpočtu stavby i rekonstrukce